Còi sên Lifepro

Mã sản phẩm: 

Nhà sản xuất: 

385.000₫

Model: L133-AH Dòng điện: 5A Nguồn điện: 12 V Âm thanh: 105 - 118 dB

Model: L133-AH
Dòng điện: 5A
Nguồn điện: 12 V
Âm thanh: 105 - 118 dB